De Opsteker lessen zijn leuk, maar bovenal van hoge toepassingswaarde voor de praktijk!

Alle Opsteker producten zijn in ieder geval:
– Van persoonlijke betekenis voor de deelnemer.
– Van toepassingswaarde voor de praktijk.
– Van positieve invloed op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.

De lessen zijn in eigen beheer te verzorgen aan de hand van een docentenhandleiding, of door mijzelf.
Vraag Opsteker naar een les op maat of als je een lessenserie wilt proberen!

Medicatieveiligheid

Medicatie delen betreft de grootste verantwoordelijkheid die een verpleeg-kundige kent. Incidenten op dit gebied kunnen grote gevolgen hebben voor de patiënt. Tijdelijke schade zoals intoxicatie maar ook blijvende schade met soms dodelijke gevolgen.

Deze les gaat in op het ontstaan, voorkomen en nabehandelen van medicatie incidenten met als doel de kans erop te verkleinen. Onderdeel hiervan is uitleg over een juiste nabehandeling van incidenten met als doel herhaling ervan te voorkomen.

De les geeft de deelnemer kennis over de juiste wijze van handelen bij een medicatie-incident, welke preventieve maatregelen er te treffen zijn om de kans erop te verkleinen en tot slot het belang van een goede incident-evaluatie om herhaling ervan te voorkomen.

Leerlingbegeleiding

Als werkbegeleider van een leerling draag je bij aan de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van de toekomstige zorg. Een werkbegeleider heeft dus in de praktijk een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders. Wat wil je een leerling meegeven en hoe pak je dat aan?

De les geeft de deelnemer handvatten om een gezond leerklimaat te creëren voor de leerling. Ook geeft de les inzage in wat je van de leerling mag verwachten en hoe je hier als werkbegeleider in kan sturen.

De les behandeld ook de veel voorkomende uitdagingen in de leerlingbegeleiding d.m.v. casuïstiek. Op deze manier keer je als een zelfverzekerde en goed voorbereide werkbegeleider weer terug naar de praktijk.

Omgang psychiatrie

Psychiatrisch patienten lijden onder een psychosociale beperking, welke van invloed kan zijn op zijn belevingswereld. De introductieles biedt de deelnemer handvatten om zorg te kunnen bieden met aandacht voor deze mogelijk verstoorde belevingswereld.

Naast aandachtspunten in de benaderings-wijze van patienten met een bepaalde psychiatrische stoornis, biedt de les ook inzage in hoe je als verpleegkundige van betekenis kan zijn voor iemand met een psychiatrische stoornis. 

Na afloop van de les ben je instaat bekende psychiatrische stoornissen te herkennen, hier de juiste benaderingswijze op toe te passen en kan de deelnemer betekenisvolle verpleegdoelen stellen.

Gezondheid en geluk

Een patiënt wordt behandeld voor een hartritmestoornis op Cardiologie, Leukemie op Oncologie, Colitis op Interne of een persoonlijkheidsstoornis in de Psychiatrie. Als het hart weer in ritme is, de witte bloedcellen weer schoon, de darmflora weer rustig en de persoonlijkheidsstoornis stabiel, zit het werk van de verpleegkundige erop. Maar is een mens zonder kwalen gezond? Waarom is gezondheid belangrijk? Waarom behandelen we mensen met ziekte? Wat is kwaliteit van leven?

Deze les gaat in op de verpleegkundige visie en motivatie die schuil gaat achter de zorg. De deelnemer wordt verleid om zijn eigen verpleegkundige-filosofie te verkennen of in de les verder te ontwikkelen.

Naderhand heeft de deelnemer kennis genomen over zijn eigen beweegredenen om te verplegen, zijn eigen definitie van gezondheid en daarnaast wat de wetenschap daarover zegt.

Bijkomstig effect is dat de deelnemer naderhand mogelijk anders naar zijn zorgvragers en de praktijk kijkt en misschien zelfs tot verbeter-voorstellen komt. In hoeverre sluit de praktijk aan op mijn visie op verplegen?

Conflictbeheersing

Een goede samenwerking tussen een verpleegkundige en zijn omgeving, ligt ten grondslag aan goede zorg. Deze vredige samenwerking is helaas geen garantie. Gelukkig zijn er maatregelen te treffen om een gezonde samenwerking te bevorderen, in stand te houden of zelfs te herstellen.

De les Conflictbeheersing verschaft de deelnemer inzicht in hoe een gezonde relatie eruit ziet, tussen verpleegkundige en zorgvrager, maar net zo goed tussen verpleegkundige en andere disciplines. Welk gedrag mag je accepteren en waar ligt de grens? Hoe handel je als deze grens overschreden wordt?

Na de les is de deelnemer instaat een gezond sociaal zorg en werkklimaat te creëren, te onderhouden en maatregelen te treffen om het klimaat gezond te behouden. Hoe benoem je ongewenst gedrag en wat zijn de mogelijkheden wanneer er een conflict ontstaat?

Genotsmiddelenleer

De zorg veranderd en daarmee ook de praktijk. Een opvallende ontwikkeling is de opkomst van drugs-gerelateerde problematiek in de gezondheidszorg.

De les Genotsmiddelenleer geeft de deelnemer een actueel beeld van welke middelen in gebruik zijn en wat voor gevolgen zij hebben. De les helpt je om toestandsbeelden of gedrag te kunnen matchen aan bepaalde middelen. Hierdoor heb je als verpleegkundige beter zicht op de handelsmogelijkheden.

Onderdeel van de les is ook eerste hulp bij Genotsmiddelenleer. Hoe kun je het beste handelen bij een overhitting, psychose of angstaanval?

Gratis werkvormen om te proberen in de praktijk!

Het aanpassen van je begeleidingsstijl

Een speelse werkvorm voor de bijscholing van werkbegeleiders. Met deze werkvorm leren werkbegeleiders hun begeleidingsstijl aan te passen op de leerstijl van de leerling. De werkvorm maakt de werkbegeleider bewust van bekende valkuilen passend bij een bepaalde leerstijl, maar ook de meest effectieve benaderingswijze.

Aan de slag met dilemma’s in de werkbegeleiding

Een vlotte werkvorm leuk voor in duo’s. Met deze werkvorm maakt de werkbegeleider kennis met de veel voorkomende dilemma’s in de werkbegeleiding van een leerling. De werkvorm nodigt uit tot probleemoplossend denken en bereid de werkbegeleider voor op complexe dilemma’s in de praktijk.

Werken aan je ethische kompas 

Een vlotte werkvorm die de deelnemer uitnodigt om zijn ethisch kompas te verkennen. Hoe zou jij eigenlijk handelen in deze bekende ethische dilemma’s uit de zorg? Wat is volgens jou juist en waarom? Een leuke werkvorm die vaak veel gespreksstof doet opwaaien.